Det daglige arbejde med børnene foregår i et tæt samarbejde med forældrene. Den daglige kontakt med forældrene sker i forbindelse med aflevering og afhentning. Der skal derfor være tid til uformel snak, hvor forældrene og personale gensidigt kan orientere hinanden om barnets liv i institutionen og i familien. Alt hvad der er vigtigt for jer og jeres barn, er også vigtigt for os - så vær aldrig i tvivl, om det er noget I bør sige til os! Husk derfor at sige goddag og farvel til en personale.

Vi skal også vide, hvis det er en anden voksen, som henter jeres barn.

Forældrene kan ved deltagelse i forældrebestyrelsen, søge indflydelse på institutionens drift. Valg til forældrebestyrelsen sker på et årligt forældremøde.

Alle forældre bliver indbudt til en samtale om barnets trivsel samt en orientering om dagligdagen, i det omfang vi finder det nødvendigt. Ligesom I altid kan bede os om en samtale. Der vil altid være to personaler til stede ved forældersamtaler.