Børn der er syge, har feber eller smitsomme sygdomme modtages ikke i Nørrebros Børnehave. Barnet må først komme igen når det er blevet rask, dvs. ikke længere smitter og kan klare at deltage i alle aktiviteter i børnehaven. (Barnet kan fx. ikke være inde hele dagen fordi det er forkølet).

Ring til os eller send en SMS, hvis dit barn er sygt og ikke kommer. Hvis det har en smitsom sygdom, vil vi gerne vide det, så kan vi sætte opslag op og informere de andre forældre.

Hvis et barn bliver sygt mens det er hos os, ringer vi til en af forældrene, og beder om at barnet bliver hentet.
Se også: Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge.

Kæm dit barn for lus hver weekend, så børnehaven er "lusefri" om mandagen. Spørg på Apoteket hvordan du behandler lus eller læs Sundhedsstyrelses anbefaling.