Alle børn sprogvurderes omkring 3 års alderen og igen inden skolestart.

Alle 3 årige børn motorikvurderes.

Formålet med vurderingerne er, at identificere sproglige og/eller motoriske udfordringer og ressourcer på et tidligt tidspunkt.

Sådan foregår vurderingerne - i store træk

I Nørrebros Børnehave bruger vi materialet Hjernen&Hjertet fra Rambøll til begge vurderinger. Processen vil typisk se sådan ud:

  • Forældrene får et spørgeskema udleveret i forbindelse med sprogvurderingen, men svarene indgår ikke i selve vurderingen.
  • En pædagog, som kender barnet godt, foretager vurderingen
  • Forældrene præsenteres for konklusionen af vurderingerne. Hvis der findes anledning til en særlig indsats aftales det mellem pædagog og forældre og evt. eksterne samarbejdspartere.