Alle børn med sproglige udfordringer sprogvurderes omkring 3 års alderen..

Alle 3 årige børn motorikvurderes.

Formålet med vurderingerne er, at identificere sproglige og/eller motoriske udfordringer og ressourcer på et tidligt tidspunkt.

I Nørrebros Børnehave bruger vi materialet Hjernen&Hjertet fra Rambøll til begge vurderinger. Det er en pædagog, som kender barnet godt, der foretager vurderingerne.
Hvis der findes anledning til en særlig indsats orienteres forældrene og det videre forløb aftales det mellem pædagog og forældre og evt. eksterne samarbejdspartere.