Nørrebros Børnehave tager udgangspunkt i et menneskesyn, der opfatter børnene som selvstændige individer, der gennem relationer til andre børn og voksne lærer egne behov at kende og udvikler evnen til at indgå i demokratiske processer samt skabe fællesskaber og venskaber, som et vigtigt fundament for en god barndom.

Institutionernes vigtigste opgave er, i samarbejde med forældrene at drage omsorg for at barnet føler sig værdsat, set og støttet og dermed at give barnet de bedste muligheder for en tryg og harmonisk opvækst, hvor barnet får tilgodeset dets fysiske, psykiske og sociale behov. Institutionen skal tilbyde læringsmiljøer for børnene, der giver dem mulighed for at udvikle såvel fysiske som intellektuelle, emotionelle og sociale kompetencer.

Nørrebros Børnehaves dannelsesperspektiv tager udgangspunkt i, at mennesket ses som et lærende væsen, der hele tiden lærer og gør sig erfaringer i samspillet og engagementet i fællesskabet.

Personalet skal se det som en vigtig opgave, at lære børnene, at forskelligheder giver større indsigt og forståelse og kan berige livet.

Et godt forældresamarbejde skal bidrage til, at institutionen og hjemmet bliver et supplement til hinanden, og være med til at danne grundlag for helhed i barnets liv og et trygt sted for familien.