Kl. 6:30 Vi starter dagen stille og roligt på Blå Stue, så barnet kan komme ind og sige godmorgen i fred og ro. Det kan være det har lyst til at tegne, lave puslespil, læse bøger eller måske har det brug for at sidde hos eller vinke med en voksen. Vi serverer økologisk morgenmad i børnehaven, til de børn som har lyst.

Kl. 7:30 Morgenmaden bliver ryddet væk.

Kl. 9:30 Børnene kan spise en formiddagsmad fra deres madpakke.

Kl. 9:30 Dagens aktiviteter afhænger meget af hvad vi skal og børnenes interesser. Ellers bruges formiddagen til mange forskellige lege, udvikle kammeratskaber og hygge.

Kl. 11:00 Næsten hver dag holder vi samling (rundkreds). Her sidder vi på gulvet, hvor vi krydser børnene af i fremmødeprotokollen, synger, taler om forskellige ting, lærer at lytte og tale på skift.

Kl. 11:15 Vi spiser mad. Børnene skal selv have madpakke med. Når vi spiser, sidder vi på faste pladser og bliver siddende til næsten alle er færdige med at spise. I børnehaven kan børnene få vand til maden.

Kl. 12:15 - 14 (fredag kl. 12:15 - 13:30) kan børnene sove til middag. Alle andre går på legepladsen.

Kl. 14:00 (fredag kl. 13:30) sætter vi eftermiddagsmaden frem. Eftermiddagsmaden skal medbringes hjemmefra og hvis der er frugt med, skal det være skyllet og evt. skåret ud hjemmefra. Børnene bestemmer selv om de vil spise med det samme det bliver sat frem, eller de vil vente til senere på eftermiddagen. De får vand at drikke til. Eftermiddagen, hvor nogle begynder at gå hjem, går med leg og spil.

Kl. 17:00 (fredag kl. 16:00) Børnehaven lukker.

Om sommeren er vi ude det meste af dagen.

Vi har ingen fast mødetid hvor børnene skal være i institutionen. Når vi skal på tur o.lign kommer der opslag i børnehaven dagen før. I skolernes ferier er mødetiden dog senest kl 9:00.