Den 1. juli 2018 trådte der nye regler i kraft om den pædagogiske læreplan på dagtilbudsområdet. Med den styrkede pædagogiske læreplan kommer der øget fokus på bl.a. leg, børnefællesskaber og forældresamarbejde.

Den styrkede pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver vores pædagogiske over­vejelser og refleksioner med eksempler, der er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde.

Download Den Styrkede Pædagogiske Læreplan her (pdf)

Download Evaluering af Den Styrkede Pædagogiske Læreplan her (pdf)

Se KIDS Undersøgelse her (pdf)