Det pædagogiske udviklingsforløb skal være en løbende proces, hvor mål og midler til stadighed kan tilpasses den aktuelle børne- forældre og personalegruppe. Børnenes daginstitutionsforløb skal ske i et tæt samarbejde med forældrene, hvor daginstitutionslivet og børnenes samvær med forældrene skal være et supplement til hinanden og bidrage til helhed i barnets liv.

Børnene skal have styrket og udviklet deres selvværd og selvtillid, som en af de vigtigste forudsætninger for at tilegne sig forskellige kompetencer.

Personalet skal være nærværende og omsorgsfuldt og respektere det enkelte barns behov, så børnene får en tryg og tillidsfuld barndom.

Det er personalets opgave at sikre en hverdag, hvor der både lægges vægt på planlagte aktiviteter og gives plads til børnenes selvstændige leg og spontanitet.

Hverdagen skal foregå i en rar og hyggelig atmosfære, hvor omgangsformen og omgangstonen afspejler respekt for hinanden. Børnene skal kunne mærke at de voksne kan lide at være sammen med dem, og at de hver især er nogle unikke personligheder. Børnene skal, i et lærende miljø, udvikle deres sociale kompetencer og opnå konkrete færdigheder, der gør dem parate til og giver dem lyst til at tage nye udfordringer op i forbindelse med skolestart.