"Foto & Info - Nørrebros Børnehave":

Er en gruppe på Facebook, hvor du kan se foto fra vores dagligdag i børnehaven. Kun forældre med børn i Nørrebros Børnehave, får adgang til gruppen og du vil blive slettet igen, når du ikke længere har barn i børnehaven.
Foto fra årgange hvor der ikke længere går børn i børnehaven vil ligeledes blive slettet.

I gruppen kan du også se påmindelser om ture og arrangementer og du kan selv slå noget op til de andre forældre.

Læs Persondataloven - Afsnit II Kapitel 4 §§ 5-7 her.

Etiske regler for brug af foto:

Ved valg af foto til hjemmeside mm. skal personalet vurdere billedet ud fra følgende regler:

  1. Fotoet skal vise noget om institutionen eller den pædagogiske aktivitet
  2. Fotoet må ikke vurderes som ydmygende eller krænkende på barnet eller pårørende
  3. Fotoet må ikke kunne skade barnet nu eller på længere sigt
  4. Der skal tages hensyn til familiens religion og kultur
  5. Der skal stå på hjemmesiden at billederne ikke må bruges i andre sammenhænge
  6. Indehaver af forældremyndighed skal give skriftligt samtykke vedr. afbildning af barnet
  7. Der må aldrig anvendes fotos hvor man kan se barnets kønsdele
  8. Hvis barn eller den pårørende ønsker det (mundtligt), skal fotoet fjernes hurtigst muligt
  9. Alle skriftlige tilladelser kan til enhver tid skriftligt trækkes tilbage