Venteliste og indmeldelse

Nørrebros Børnehave træffer selv afgørelse omkring optagelse i institutionen. Ventelisten står åben for alle børn.

Børnehavepladser anvises efter alder og anciennitet.
Børnehaven har søskendefortrin.

Pladser anvises fra den 1. i måneden, i den måned barnet fylder to år og ti måneder, hvis der er ledige pladser at anvise til. Pr. 1. januar 2024 tilbydes børnehaveplads i den måned barnet fylder 3 år og 1 måned.

3-4 måneder inden et barns opstart bliver I kontaktet af Nørrebros Børnehave for bekræftelse af opstart.

Prisen er den samme som i en kommunal institution, hvilket betyder, at der både er søskenderabat og fripladsordninger.

Børnehaven har åbent på hverdage fra klokken 6:30 - 17:00 (fredage til klokken 16:00). Vi holder lukket de tre dage før påske, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og dagene mellem jul og nytår.

Ring på 28606102 eller send os en e-mail, hvis I ønsker jeres barn skrevet op i Nørrebros Børnehave.
I kan også downloade indmeldelsesblanketten som pdf-fil herunder og returnere til os.

Inden jeres barn skal starte er I meget velkommen til at komme på besøg i børnehaven.
I vil blive vist rundt så I kan se børnehaven. Vi fortæller om dagligdagen og I kan stille spørgsmål.