Venteliste og indmeldelse

Nørrebros Børnehave træffer selv afgørelse omkring optagelse i institutionen. Ventelisten står åben for alle børn.

Børnehavepladser anvises efter alder og anciennitet.
Børnehaven har søskendefortrin.

Pladser anvises fra den 1. i måneden, i den måned barnet fylder to år og ti måneder, hvis der er ledige pladser at anvise til.

3-4 måneder inden et barns opstart bliver I kontaktet af Nørrebros Børnehave for bekræftelse af opstart.

Prisen er den samme som i en kommunal institution, hvilket betyder, at der både er søskenderabat og fripladsordninger.

Ring på 28606102 eller send os en e-mail, hvis I ønsker jeres barn skrevet op i Nørrebros Børnehave.
I kan også downloade indmeldelseblanketten som pdf-fil herunder og returnere til os.

Inden jeres barn skal starte er I meget velkommen til at komme på besøg i børnehaven.
I vil blive vist rundt så I kan se børnehaven. Vi fortæller om dagligdagen og I kan stille spørgsmål.