Du kan vælge udvidet åbningstid mandag - torsdag fra kl. 17:00 - 18:00.
Prisen pr. ugedag er dkr. 200,- om måneden (2017 priser)

Eksempler:
Vælger du kun én dag (f.eks tirsdag), så koster det dkr. 200,- ekstra om måneden.
Vælger du to dage (f.eks tirsdag og onsdag), så koster det dkr. 400,- ekstra om måneden.
Vælger du alle fire dage, bliver prisen dkr. 800,- ekstra om måneden.

Du skal være opmærksom på:
Betaling for udvidet åbningstid trækkes fra samme konto som ordinær betaling.
Der gives ikke kommunalt tilskud til udvidet åbningstid.
Opsigelse skal ske med en måneds varsel (til den 1. i måneden).
Udvidet åbningstid opsiges fra NB's side med øjeblikkelig virkning i tilfælde af restance.
Blanketten skal underskrives af forælder med forældremyndighed.
Ved opsigelse af udvidet åbningstid, kan tilmelding tidligst ske igen efter 3 måneders pause.
Ved udmeldelse af ordinær plads i Nørrebros Børnehave ophører udvidet åbningstid til samme dato uden yderligere varsel.
Udvidet åbningstid prissættes for et kalenderår ad gangen af Nørrebros Børnehaves Bestyrelse.
Ordningen udvidet åbningstid kan nedlægges af Nørrebros Børnehaves Bestyrelse med 3 måneders varsel.